Tim Pengurusan

 

Tim Pengurusan

Penasihat / Pengasas

KAPT. (B) HJ. ABDUL RAHIM DARUS

Ahli Lembaga Pemegang Amanah
JAAFAR SALLEH
Ahli Lembaga Pemegang Amanah
HJ. ZOL AZNAN HARUN
Ahli Lembaga Pemegang Amanah
MUHAMMAD THORIQ HJ. MUHAMMAD
Pengerusi
JAAFAR SALLEH
Tim. Pengerusi
HJ. ZOL AZNAN HARUN
Setiausaha
MUHAMMAD THORIQ HJ. MUHAMMAD
Yang Dipertua
DATO’ HJ. MUHAMMAD ZAKARIA
AJK (Pelaburan)
HJ. ABU BAKAR MD. DIN
AJK (Perhubungan)
AHMAD ABDULLAH
AJK (Projek)
HJ. ABU HASAN YUSOF
AJK (Zon Utara)
MD ZIN BIN MAN

BIRO-BIRO DI BAWAH AL-INSAN FOUNDATION

BIRO DAKWAH & KEBAJIKAN

 • Menyahut seruan Rasululah SAW, “Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat.”
 • Mengetengahkan budaya berbuat dengan teladan lebih daripada budaya arahan semata-mata. 
 • Menyampaikan bantuan kewangan dan keperluan hidup kepada masyarakat yang memerlukannya.
 • Prihatin terhadap keperluan golongan asnaf yang lapan dan berusaha membantu mereka. 

 

 

BIRO PERHUBUNGAN

 • Selaku nadi sesebuah yayasan, biro ini mempastikan yayasan dikenali pelbagai tahap dari struktur masyarakat awam hinggalah kepada pentadbiran dan pemerintahan negara.
 • Mencari berbagai sumber info untuk mengumpul dana bagi kepentingan yayasan agar terus berkembang.
 • Menjadi saluran untuk menyampaikan bantuan kepada yang memerlukan. 
 • Menentukan yayasan sentiasa mengikuti perkembangan semasa dalam dan luar negara berkaitan isu politik, ekonomi, sosio budaya dan pelbagai bidang kehidupan.
 • Menghubungi pelbagai institusi dan yayasan dalam dan luar negara agar wujudnya kolabrasi demi kepentingan bersama dalam usaha meningkatkan prestasi ke tahap yang lebih tinggi.

 

BIRO PROJEK

  • Spearheading semua projek ekonomi, perniagaan dan hartanah.
  • Mengetuai AJK Kecil dalam membuat kajian kemungkinan, penyediaan kertas kerja dan menyediakan aliran tunai bagi setiap projek.
  • Berusaha-sama dengan Biro Pelaburan dalam menyelia perjalanan projek. 


 

BIRO USAHAWAN & MEDIA DIGITAL

 • Merancang dan melaksanakan kegiatan ekonomi dalam dan luar bandar seperti pertanian, penternakan, pengilangan dan perkhidmatan.
 • Melatih golongan usahawan dengan menganjurkan seminar dan mendedahkan peluang perniagaan.
 • Menubuhkan koperasi.
 • Merancang pembangunan keusahawanan meliputi penganjuran dan penglibatan program.
 • Prihatin terhadap isu-isu dan permasalahan keusahawanan.

 

BIRO PENDIDIKAN & MEDIA CETAK

 • Menggerakkan penubuhkan dan menyelaras pelbagai institusi pendidikan termasuk rendah, menengah, tinggi, kolej, vokasional, tahfiz termasuk tahfiz berkemahiran dan integrasi Islam.
 • Menangani pendidikan anak-anak terbiar, tercicir dan miskin dalam dan luar negara.
 • Menerbitkan, mengedar dan melengkapkan Pusat Sumber Sekolah dengan pelbagai bahan cetak dalam bentuk buku, booklet, majalah, jurnal, risalah, poster, fliers dan sebagainya dalam bidang dakwah, usrah, tarbiah, perniagaan dan lain-lain.
 • Menggerakkan kempen membaca bagi mengatasi budaya gadget khasnya sasaran golongan muda.  

 

 

BIRO PELABURAN

 • Mengetuai semua AJK dalam berusaha mencari pelabur bagi setiap projek yang telah disiapkan kertas kerja.
 • Mencadangan butir-butir perjanjian perniagaan dengan pelabur. 
 • Berusaha-sama dengan Biro Projek dalam menyelia perjalanan projek.

 

BIRO PELANCONGAN DAN ANTARABANGSA

 • Membina rangkaian dan kerjasama dengan jemaah, NGO, institusi dan gerakan Islam di dalam dan luar negara.
 • Menziarahi ulama, pondok, pesantren, maqam orang soleh, tempat sejarah tamadun Islam di dalam dan luar negara.
 • Lawatan belajar projek perusahaan, perladangan dan penternakan umat Islam di dalam dan luar negera.
 • Mengadakan hubungan dagang dan import eksport dengan pengusaha Islam/korporat  dalam dan luar negara.
 • Menjalin networking dengan agensi pelancongan luar negara dalam memasarkan produk pelancongan Malaysia ke seantero dunia.