Menguruskan hotel hingga 50 bilik serta pelbagai produk pelancongan seperti perkhidmatan bot ke pulau, bot nelayan dan mengendalikan pelbagai jenis kursus. Lokasi: Langkawi