Membangunkan KOPERASI AL-INSAN yang berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) bertujuan menjana kewangan untuk membiayai pelbagai projek seperti di atas.